نتایج جستجو برای «دانلود کتاب آموزش خط فرمان آموزش خط فرمان لینوکس»

آموزش خط فرمان(cmd)

این کتاب نوشته شده به عنوان آموزش خط فرمان(cmd) به صورت مقدماتی (جلد 1)می باشد که دستورات خط فرمان را به طور کامل برسی کرده است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل